Bolsa de Trabajo DEMO

Usuaris Demo:

Perfil Usuari Password
Candidat. Persona que s'inscriu a la Borsa de Treball. candidate a
Empresa. La Empresa que s'inscriu per a publicar ofertes de feina, gestionar les candidatures a les seves ofertes i buscar candidats de forma activa. company a
Gestor de la Borsa de Treball. Valida l'accés a Candidats i Empreses. Gestiona totes les ofertes, les formacions, i disposa de gràfics per al seguiment. manager a
Analista. Només té accés a reports. analyst a
Software a Mida By Nemon Intelligence In Business, SL 2019